Tähelepanu võistlejad! – EST RX

Tähelepanu võistlejad!

Tuletame Teile meelde, et registreerimine III etapile(Misso) on käimas.

1.2. Võistluse ajakava
20. juunil 2015 avaldatakse võistlusjuhend ja algab osalejate
eelregistreerimine www.autosport.ee/rk
Pühapäeval, 5. juulil 2015 kell 24.00 lõpeb eelregistreerimine.

Võistlusjuhend