Eesti Olümpiakomitee haridusstipendiumi on võimalik taotleda ka rallikrossisõitjatel! – EST RX

Eesti Olümpiakomitee haridusstipendiumi on võimalik taotleda ka rallikrossisõitjatel!

Eesti Olümpiakomitee haridusstipendium kuni 1000 eurot, kandideerimise tähtaeg 25.02.2015

Eesti Olümpiakomitee kuulutab välja stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks 2014/2015. õppeaasta kevadsemestriks.

(Kuna autospordis koondvõistkonda pole, ei ole see takistuseks. Eesti esindamine välisvõistlustel ja head tulemused Eesti meistrivõistlustel on piisav, et vastata konkursi tingimustele. Lisaks paluti tähelepanu juhtida sellele, et antud stipendium on siiski õppemaksu tasumiseks. Kui sportlane on riigieelarvelisel kohal, ei saa seda stipendiumit kasutada näiteks elamis-või olmekulude hüvitamiseks.)

Avalikul stipendiumikonkursil osalev isik peab vastama järgmistele tingimustele:

– on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul või

– on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul.

– järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele.

Stipendium eraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga sportlaste õppemaksu tasumiseks kõrg- või kutsehariduse tasulises õppes:

– avalik-õiguslikus ülikoolis;

– eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel;

– riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis;

– erarakenduskõrgkoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel;

– riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses;

– Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või munitsipaalkutseõppeasutuses;

– või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes.

Stipendiumi suurus on kuni 1 000 eurot.

Avaldused konkursil osalemiseks saata Eesti Olümpiakomiteele hiljemalt 25. veebruariks 2015 digiallkirjastatult e-postile natalja@eok.ee või aadressil Pärnu mnt 102c, 11312 Tallinn.

Avalduses tuleb ära märkida: isikuandmed, kontaktandmed, spordiala ja tulemused, kutse- või kõrgkool ja õpitav eriala ning õppemaksu suurus semestris.

Lisaks avaldusele tuleb esitada tõend kõrgkoolis õppimise kohta.

Lisainfo: Natalja Inno Büroojuht +372 5556 6404 Eesti Olümpiakomitee Pärnu mnt 102c, 11312 Tallinn www.eok.ee